Ontdek duurzame inzetbaarheid en de subsidiemogelijkheden!

U wilt met duurzame inzetbaarheid aan de slag of overweegt dat. Gefeliciteerd dan is de eerste stap gezet, maar hoe nu verder? Zijn er bijvoorbeeld subsidie mogelijkheden? Het goede nieuws is dat die er zeker zijn. Duurzame inzetbaarheid is immers een steeds belangrijker thema in het overheidsbeleid. Dat is ook logisch. Langer doorwerken is de norm, maar hoe doe je dat op een duurzame manier? Om bedrijven te stimuleren met dit dossier aan de gang te gaan of te blijven heeft zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie subsidies ter beschikking gesteld. Deze subsidies zijn vaak aan wisselende voorwaarden en periodes van aanvraag onderhevig. Onderstaand treft u twee voorbeelden aan. Onze subsidiepartner helpt u graag verder bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en meest actuele subsidies.

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf; Lees hier meer

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)die loopt van 2021 t/m 2025.

 Met de maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf.

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt. Lees hier meer