Heeft u nog vragen?

Kijk dan hieronder voor veelgestelde vragen of plan een gratis demo met ons in!

F.A.Q. 

Wat is de KoBaDix tool?

Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar voor bedrijven en adviseurs die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het NPDI.

Met de geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool, kunnen bedrijven en adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren en neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd. Dit is van groot belang voor bedrijven en hun werknemers, maar zeker ook voor de Nederlandse economie. Gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen ervoor dat meer mensen nu en in toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn.

Wat betekent RADI®?

RADI® staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, een vastgelegde en beschermde merknaam.

Wat zijn de voordelen van Duurzaam Inzetbare medewerkers?

Een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en duurzaam inzetbare werknemers

Wat is de NEA?

De NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheid, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties en nog veel meer.

Wat is het Nibud?

Onafhankelijk en betrouwbaar, het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting (not-for-profit) die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. Al sinds 1979 is het voorkomen van geldproblemen hun doel. Zij verzamelen kennis en vertalen dit naar bruikbare adviezen en waardevolle tips en tools voor goed omgaan met geld. Bij het Nibud werken verschillende specialisten, bij wie kwaliteit hoog in het vaandel staat.